Logo Geld 3Dit jaar verwacht de gemeente Woerden ruim 950.000 euro over te houden. Dat blijkt uit de bestuursrapportage van het college van B&W van Woerden. Het bedrag had hoger kunnen…

zijn als op posten als openbare ruimten en vervoer, onderwijs en sport en bestuur en veiligheid niet meer was uitgegeven dan begroot. Het geld dat Woerden over houdt is vooral afkomstig van de algemene uitkering van het rijk die hoger uit viel.

Ook ruimtelijke ontwikkeling en wonen leverde een positieve bijdrage. Burgemeester en wethouders stellen voor om het positieve saldo in de algemene reserve te storten.