Bij het zoeken naar geschikte locaties voor windmolens houdt de gemeente Woerden rekening met de veiligheid van vogels. Dit blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de CU en SGP.

Maatregelen die het college zal nemen zijn onder anderen dat ganzenrustgebieden en Natura2000 gebieden uitgesloten worden als locatie voor windenergie. De provincie heeft ook aangegeven dat in NatuurNetwerk gebieden en weidevogelgebieden aanvullende eisen gelden als deze aangewezen worden als zoekgebied voor windenergie en zonne-energie.

Voordat windmolens geplaatst kunnen worden, moet tevens een omgevingsvergunning inclusief milieu-effectenrapport aangevraagd worden: een proces waar ook ecologisch onderzoek een onderdeel van is.