Logo WaterpeilWoerden komt in beeld in de documentaire “Het zinkende land”, die is gemaakt door Manfred van Eijk. De film gaat over bodemdaling, een urgent probleem voor het Nederlandse…

cultuurlandschap in West- en Noord-Nederland. De documentaire laat nieuwe manieren om het probleem van bodemdaling aan te pakken zien, zoals cranberry- en lisdoddeteelt en manieren om op veengrond te bouwen. Ook het hoger houden van de grondwaterstand komt daarbij aan de orde. Woerden komt ook in beeld met voorbeelden van funderingsmethoden onder wegen en er wordt ingegaan op de mogelijkheid van drijvend bouwen, zoals dit gebeurt in Waterrijk.

De documentaire wordt op 18 en 19 november 2017 uitgezonden door RTV Utrecht. Op 25 november zendt de NPO de documentaire uit in het programma “Kennis van Nu”.