Logo Gemeente Woerden 2De gemeente Woerden heeft de groene strook grond direct ten zuiden van station Woerden aangekocht.

Het gaat om het gebied tussen het spoor en het Minkema College aan de Minkemalaan.
Het college ziet hier kansen voor de toekomst, in eerste instantie vooral voor het verkeer.

Zo kan de Steinhagenseweg op een gunstiger manier worden omgelegd, wat de doorstroming bevordert. Ook fietsers profiteren: er is nu ruimte om een nieuw aan te leggen fietspad langs het spoor, door te trekken tot aan het station.
Dit is veiliger voor de fietsers, en zorgt voor minder oponthoud.

Provincie Utrecht heeft hier inmiddels een subsidie van 622.000 euro voor toegezegd.

Op termijn kan het overige deel van het aangekochte terrein een functie krijgen in de ontwikkeling van de stationsomgeving (‘de Poort van Woerden’).