Logo FietsrouteWoerden krijgt opgeteld 1,7 miljoen euro voor nieuwe fietsroutes of verbetering van bestaande routes. Ongeveer zes ton komt beschikbaar voor de opwaardering van fietsroutes…

in Woerden-West. Het gaat om subsidiebijdragen van de provincie. Naast de verbeteringen in Woerden-West gaat het om de aanpak van de Kwakelbrug. De Kwakelbrug waarvoor 485 duizend euro beschikbaar komt, is een belangrijk onderdeel van de verkeersafwikkeling binnen Woerden-West, zegt de gemeente in het AD.

Zonder maatregelen sluiten de beoogde vrije fietspaden op de Jozef Israelslaan en Boerendijk niet op elkaar aan. Door de rijbaanindeling te wijzigen, ontstaat een aaneengesloten vrij liggende fietsroute. De snelfietsroute die wordt gerealiseerd van de Cattenbroekerdijk naar het NS-station kost ruim 1,2 miljoen euro. De provincie draagt hier 622 duizend euro aan bij. Wanneer de aanleg begint, is nog niet bekend.