Logo Geld 9Woerden krijgt als gemeente over het 1e half jaar van 2016 een bedrag van ongeveer 168 duizend euro voor plaatsing van statushouders. Dit blijkt uit de zogenoemde septembercirculaire…

2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit document staan de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, en een aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten  vermeld. Een van die specifieke uitkeringen is de Decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom. Gemeenten krijgen volgend jaar voor elke geplaatste statushouder een bedrag van 4.430 euro als compensatie van kosten voor participatie en integratie van vluchtelingen.

Uit het totaal te ontvangen bedrag van 168 duizend euro valt op te maken dat er in de 1e zes maanden van 2016 in Woerden dus 38 statushouders zijn geplaatst. In december volgt een update met nieuwe maandcijfers.