Logo Duim omhoogSTERK Woerden heeft het afgelopen halfjaar de wijken en dorpen van Woerden bezocht. In totaal hebben circa 600 mensen hun wijk een cijfer gegeven, waarvan 61% met…

eventuele opmerking over de wijk/het dorp voor wat de leefbaarheid betreft. Voor heel Woerden is het gemiddelde cijfer 7,9.

Er heerst een algehele tevredenheid over de buurt waarin men woont. De inwoners van de dorpskernen waarderen hun dorp hoger dan de inwoners van de overige wijken. Opmerkingen die gemaakt zijn en waar de gemeente iets aan kan doen zijn: te hard rijden, parkeren en het wegen- en groenonderhoud. STERK Woerden is van plan de komende tijd aandacht te besteden aan deze onderwerpen, vooral aan het onderhoud van de openbare ruimte.