Logo Gebaren DoofWoerden krijgt een gebarencafé bedoeld voor doven en slechthorenden. Initiatiefneemster is Edith Swart. Swart die zelf doof is zegt dat de gemeente Woerden …

weliswaar de slogan voert dat iedereen mee doet maar dat dat niet geldt voor mensen die doof zijn. Eind deze maand wordt het café in de Reehorst in Woerden gehouden. Er worden workshops gebaren gegeven en ook is er de mogelijkheid om met hulp van gebaren- en schrijftolken te communiceren.

Het gebarencafé dat met hulp van de gemeente Woerden mogelijk wordt, gaat iedere laatste woensdag van de maand worden gehouden.