De gemeente Woerden laat de aannemers de komende periode minder vaak grasvelden en bermen maaien. Dit gebeurt nu alleen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij speelveldjes voor kinderen of bij onveilige verkeerssituaties.

Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk voedsel, zoals bijvoorbeeld nectar, beschikbaar blijft voor onder andere de vlinders, bijen en andere insecten.

Deze aangepaste werkwijze is nodig, omdat de regenbuien van de afgelopen periode onvoldoende waren voor de natuur om droogte tegen te gaan.

Hierdoor is er al erg vroeg in het jaar sprake van een droge periode. De droogte heeft een grote invloed op de biodiversiteit en de ontwikkeling van planten, dieren en insecten.

Foto: Gemeente Woerden