Logo gemeentehuis WoerdenEén op de drie gemeenten in Nederland, waaronder Woerden, zijn laks met het invullen van cijfers voor overhead en externe inhuur in de begroting. Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht…

in hun begroting en realisatie beleidsindicatoren op te nemen die inzicht geven in onder meer externe inhuur en overhead. Dit zijn kengetallen die door toezichthouders, raadsleden, journalisten en medeoverheden gebruikt worden om gemeenten te vergelijken of te analyseren. Er zijn vaste definities afgesproken om de cijfers vergelijkbaar te maken.

Uit onderzoek van Open State Foundation blijkt dat deze cijfers veelal niet volledig in de begroting staan en veel cijfers niet kloppen of actueel zijn. Open State roept op tot strengere handhaving en het centraal verzamelen van deze data om toegankelijkheid en inzicht in deze cijfers te garanderen.