Logo MetselenUit een landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 17 duizend leden blijkt dat bewoners van Woerden hun gemeente het minst slecht waarderen voor de manier waarop…

zij bij grote projecten worden betrokken.

Het waarderingscijfer van de Woerdenaren is met 5,8 het hoogste van alle gemeenten in Nederland. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer is slechts 4,4. Volgens Eigen Huis doen gemeenten veel te weinig om omwonenden te betrekken bij grote bouwprojecten in de buurt die het karakter van een woonwijk veranderen.

De bouw van nieuwe woningen, de aanleg van wegen en de plaatsing van hoogspanningsmasten en windmolens leveren bij burgers vooral onvrede en frustratie op. Zij vinden dat ze hierover te weinig en te laat worden geïnformeerd en onvoldoende worden gehoord in het besluitvormingsproces, is de conclusie van de vereniging.