Het door LijstvanderDoes aangeboden insectenhotel staat inmiddels achter het gemeentehuis. Er moet echter meer gebeuren om de bijen en insecten populatie te verbeteren omdat zij hard nodig zijn om groenten en fruit te bestuiven.

De fractie van LijstvanderDoes dient daarvoor een motie in om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de gemeente meer ‘bij-vriendelijk’ te maken.

Dit kan bijvoorbeeld door een beter kaaibeleid waarbij bermen en bloemen belangrijk zijn voor een gezond bijenbestand. Ook vogels zijn gebaat bij een goed insectenbestand, omdat het hun voedsel is.

Als voorbeeld wordt genoemd het afnemen van de huiszwaluw met 95 procent over de laatste dertig jaar door gebrek aan insecten.

Foto: RPL Woerden