Logo Eenzame OuderenOok in Woerden heeft de vergrijzing een grote impact op de volksgezondheid en zorg. De verwachting is dat in de gemeente het aantal inwoners met dementie iedere vijf jaar met…

circa 200 zal toenemen. Dit zal een grote druk leggen op de directe omgeving, zoals de mantelzorgers. Dat blijkt uit een aangenomen motie van ChristenUnie-SGP, SP en Fractie Bakker.

In de motie wordt het college opgeroepen om met organisaties en vrijwilligers te onderzoeken welke ondersteuning nodig is om dit doel te bereiken en de rol van de gemeente hierin.