Woerden moet stoppen met onderzoek naar locaties voor windmolens. Dat wil Inwonersbelangen. Dat partij dient daarvoor deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in.

Aanleiding voor de motie is het regeerakkoord waarin staat dat er heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land komen. Volgens Inwonersbelangen heeft nu ook de Rijksoverheid begrepen dat wonen dichtbij een windmolen, gezondheid van mens en dier in gevaar kan brengen.

De partij vindt het onverstandig verder te gaan met een locatie onderzoek zolang er geen heldere afstandsnormen zijn voor het bouwen van windturbines.