De VVD Woerden heeft grote zorgen over de plannen voor de energietransitie in Woerden. In de warmtevisie van de gemeente Woerden staat hoe Woerden in de toekomst verwarmd zal worden zonder aardgas en in welke volgorde de verschillende wijken en dorpskernen van het aardgas worden afgesloten.

Over de wijze waarop dat moet worden uitgevoerd, stelt de VVD deze week vragen. De partij vreest dat er vooral gesproken zal worden met inwoners die positief staan tegenover de plannen van het college en dat nog gekeken moet worden naar hoe moet worden omgegaan met mensen die negatief staan tegenover veranderingen.

VVD-raadslid Simone Onrust wil dat die passage wordt geschrapt. Volgens Onrust is het heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken.

Door die mensen weg te zetten als personen die negatief staan tegenover veranderingen, wordt de indruk gewekt dat de gemeente deze zorgen niet serieus neemt, zegt ze.