Logo KlikoDe gemeente Woerden is niet bang door de Autoriteit Persoonsgegevens te worden beboet voor het gebruik van de afvalpas en de chips op de vuilcontainers. Dat antwoordt het college van…

burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van Inwonersbelangen. Die partij maakt zich zorgen over de privacy van de inwoners van de gemeente Woerden bij gebruik van de afvalpas en de chips op de afvalcontainers. Aanleiding is dat de gemeente Arnhem door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers is getikt en een boete van enkele tonnen riskeert omdat er persoonsgegevens worden verzameld. Inwonersbelangen wilde weten of de passen en chips op containers in Woerden op dezelfde wijze werken als in Arnhem.

Volgens het Woerdense college zijn de adresgegevens die aan de afvalpas en vuilcontainers zijn verbonden, nodig om vast te stellen in hoeverre inwoners in aanmerking komen voor teruggave van de afvalstoffenheffing. Burgemeester en wethouders benadrukken dat die werkwijze een belangrijk verschil met de werkwijze in Arnhem vormt.