Logo GasDe gemeente heeft gereageerd op de landelijke Structuurvisie Ondergrond die momenteel in de maak is. In een brief aan verantwoordelijk minister Schulz van Haegen wijst de gemeente…

haar er op dat er in Woerden veel weerstand is tegen winning van olie en gas, temeer omdat een gedeelte van het Papekopveld onder het Woerdense Molenvliet ligt waar 10.000 mensen wonen. Het Rijk vindt het wenselijk om het aanwezige gas in Nederlandse bodem toch te gaan winnen.

Woerden werkt aan een klimaatneutrale gemeente in 2030 en daarbij passen geen fossiele brandstoffen zoals gas en olie. Ook al vanwege de risico’s die aan het winnen van gas kleven zoals in Groningen is gebeurd. Andere gemeenten zoals Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Utrecht maken zich eveneens grote zorgen.

Woerden heeft alvast het voortouw genomen en hoopt dat minister Schulz van Hagen in gaat op de uitnodiging om serieus met de gemeente Woerden de problemen rondom de gas- en oliewinning te bespreken. ‘We hopen op een goed gesprek maar blijven alert’, zegt burgemeester Molkenboer.