Logo Microfoon De gemeenteraad van Woerden wil nog geen beslissing nemen over een in te stellen fonds voor onderzoeksjournalistiek. Een motie van de SP die oproept tot het instellen…

van een fonds, wordt later in stemming gebracht. Dat fonds zou 125.000 euro groot moeten worden. Volgens de SP zijn de middelen die Woerden beschikbaar stelt aan de lokale media te beperkt voor het doen van gedegen onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistiek. Daarmee lijkt de partij te verwijzen naar de lokale omroep die in belangrijke mate afhankelijk is van financiering die via de gemeente wordt verstrekt. Met het plan haakt de SP aan bij het voornemen van het kabinet. Dat heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van lokale en regionale onderzoeksjournalistiek.

De gemeenteraad van Woerden wil eerst meer inzicht krijgen in wat er op journalistiek gebied speelt en laat zich daar door de verschillende media over informeren.