De gemeente Woerden heeft de regiodeal ondertekend. Dat is een overeenkomst met de Rijksoverheid om de bodemdaling tegen te gaan. Het gaat om een gezamenlijk project van de provincies Utrecht en Zuid-Holland, een aantal waterschappen en de gemeentes Gouda, Alphen aan den Rijn en Woerden.

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem – op sommige plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Dat heeft grote gevolgen voor funderingen, wegen en rioleringen. Met de aanpak is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

De helft van dat bedrag komt van het Rijk. De andere helft moeten de deelnemers zelf bij elkaar brengen.

Foto: Gemeente Woerden