Logo Geluidswal De gemeente Woerden gaat onderzoek doen naar nut en noodzaak van aanleg van een geluidswal langs de A12. LijstvanderDoes en Inwonersbelangen hadden daarvoor…

een motie ingediend. Volgens de twee partijen zorgt het verkeer op de A12 voor veel geluidsoverlast en fijnstof, sinds er rijstroken zijn bijgekomen en de maximum snelheid is verhoogd naar 130 kilometer per uur. De wal moet gaan lopen van Harmelen tot voorbij Molenvliet. Na wat tekstuele aanpassingen is de motie door de voltallige raad aangenomen.

Wethouder Hans Haring zegde toe onderzoek te laten doen naar nut en noodzaak van een geluidswal. Als blijkt dat de wal zinvol is, zou het Rijkswaterstaat moeten zijn die tot aanleg over gaat.