Naast de motie om winning tegen te gaan werd er ook een motie van gemeente Woerden aangenomen waarin ze pleit voor de omkering van de bewijslast van schade bij mijnbouwactiviteiten.

Dit betekent dat in gevallen van schade door mijnbouwactiviteiten de bewoner niet zelf zou moeten aantonen dat het door deze activiteiten komt, maar dat het bedrijf dat de winning doet zou moeten aantonen dat de schade niet door de winningsactiviteiten komt.

Het Papekopveld is een olie- en gasveld dat tot de zogenoemde kleine velden behoort. De boorlocatie ligt in buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk, terwijl het veld zelf grotendeels onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt. Het is één van de weinige velden die zich onder een woonwijk bevindt.

Hoewel de rijksoverheid wil dat het winnen en het gebruik van aardgas wordt afgebouwd, bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er hier gewonnen gaat worden.