Logo ZooverWoerden is de meest populaire stad in de provincie Utrecht volgens Zoover.nl. De website heeft dit jaar opnieuw naar de waardering van Nederlandse dorpen en steden gekeken en volgens…

de reviewers op Zoover is Woerden de mooiste en leukste plaats in de provincie Utrecht. Na Woerden volgen Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Zeist. De resultaten zijn gebaseerd op 70 duizend reviews in het afgelopen jaar.

Woerden wordt onder meer ‘een relatief onbekende, maar verrassende stad’ genoemd  en ook de weekmarkt, winkelstraten en het brede aanbod van restaurants en terrasjes vallen in de smaak. Gezellig, schoon en een interessante stad zijn ook uitspraken op de site van Zoover.