De gemeente Woerden gaat met de banken praten over de veiligheid rond geldautomaten. Die toezegging deed burgemeester Molkenboer naar aanleiding van vragen van het CDA. De partij maakt zich zorgen over de risico’s voor omwonenden bij eventuele plofkraken.

Een eerste inventarisatie in Woerden wijst uit dat er zeven automaten zijn waarboven of waarnaast gewoond wordt. Naar aanleiding van het grote aantal plofkraken in ons land heeft de ABN-AMRO honderden automaten gesloten.

In Woerden gingen er twee op de Westdam dicht en ook een automaat van Geldmaat in het Tournoysveld is gesloten.

Molkenboer zegt het jammer te vinden dat het sluiten van automaten tot overlast leidt. Hij is blij dat banken tegenwoordig geldautomaten in winkels plaatsen. Voor plofkrakers vormen de winkels een extra barrière.