Logo LantaarnpaalOmdat er nogal eens storingen zijn bij de straatverlichting en netbeheerder Stedin niet altijd meteen ter plaatse is, soms pas dagen later, heeft de gemeente Woerden besloten om de service en…

het onderhoud van alle openbare verlichting zelf ter hand te nemen. De lantaarnpalen zijn al vanaf begin 2017 eigendom van de gemeente. Dit jaar nog en volgend jaar worden ernstig beschadigde lichtmasten van 40 jaar en ouder vervangen voor duurzamere exemplaren met ledlampen. Dit jaar nog worden alle lichtmasten gecontroleerd op storingen van de lampen.

Er komt ook een eigen stroomnet voor de openbare verlichting, zodat stroomkabels of aansluitblokken van beschadigde lichtmasten, bijv. na een aanrijding, snel kunnen worden vervangen. Tot nu toe was dit niet toegestaan en oorzaak van soms lange wachttijden. Bij grootschalige uitval, veroorzaakt door stroomstoring, is Woerden nog steeds afhankelijk van Stedin. Daar mag de gemeente zelf niets aan doen.