Logo OnderzoekWethouder Yolan Koster is tevreden over de scan die de gemeente Woerden gehouden heeft in het sociale domein. De gemeente gebruikte de zomermaanden voor een aantal goede…

gesprekken over het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en werk en inkomen. Er werd gesproken met onder andere vrijwilligers, welzijnspartijen, zorgprofessionals, consulenten, maatschappelijk werk, artsen en GGD.

Uit de gesprekken kwam een positief beeld naar voren. Woerden blijkt een erg sociale gemeente. Er zijn hier bijvoorbeeld veel meer vrijwilligers en mantelzorgers dan in de rest van Nederland. Daarnaast constateren onze maatschappelijke partners dat het voorzieningenaanbod bijzonder uitgebreid is.

Maar er kwamen ook in totaal 31 verbetervoorstellen, die zijn ingedeeld in quick wins, investeringen en voorstellen voor nieuw beleid. Daarbij zal er vooral aandacht besteed worden aan huisvestingsmogelijkheden in het sociaal domein.