Logo wateroverlastGemeente Woerden staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Eén van de duurzaamheidsthema’s is ‘Klimaatbestendig 2050’.

Klimaatverandering veroorzaakt meer wateroverlast, extreme hitte en droogte in de toekomst. Daar wil de gemeente goed mee omgaan. Ook in Woerden en de kernen kan het water hoog komen te staan, bijvoorbeeld door een dijkdoorbraak bij de Lek. De vraag is, wat kun je er zelf aan doen. Wat te doen als Woerden overstroomt, hier blijven of naar drogere oorden vertrekken.

Op de themapagina van deze week staan verschillende tips en ideeën om bestand te zijn tegen het water. Op de website van de gemeente is hier informatie over vinden.