Logo 130 kmHet college van burgemeester en wethouders in Woerden heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamerfracties om te wijzen op de nadelige effecten van de verhoging van…

de maximum snelheid naar 130 km/u op de A12. Daarmee sluit Woerden aan bij de regionale actie van Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Het beroep dat Bodegraven-Reeuwijk had aangetekend tegen de verhoging van de maximum snelheid op de A12, is dit voorjaar afgewezen. Daarop heeft die gemeente besloten om nogmaals een brief te sturen naar de Tweede Kamerfracties.

Bodegraven heeft andere gemeenten die langs de A12 en A2 liggen, gevraagd ook een brief te sturen. De Kamerfracties wordt er in de brief op gewezen dat de snelheidsverhoging gezondheidseffecten heeft en lokale inspanningen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit teniet doet.