Logo EnqueteDe gemeente Woerden heeft een blunder begaan door aan 89 overleden inwoners per brief te vragen om deel te nemen aan een cliënt ervaringsonderzoek. Ook zijn door de gemeente Oudewater…

53 overleden inwoners uit die gemeente uitgenodigd met deze enquête mee te doen. Beide gemeenten zeggen deze pijnlijke vergissing te betreuren. Volgens de gemeenten heeft de vergissing kunnen ontstaan doordat niet de juiste filters zijn toegepast op de selectie van adressen. Inmiddels zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat iets dergelijks in de toekomst nog een keer gaat gebeuren.

Het cliënt ervaringsonderzoek is een jaarlijks wettelijk verplicht onderzoek. Alle getroffenen nabestaanden ontvangen een persoonlijke brief waarin excuses worden aangeboden. Hierin wordt tevens gemeld dat wanneer er behoefte bestaat aan meer achtergrondinformatie contact kan worden opgenomen met de betreffende afdeling.