Gemeente Woerden heeft andere gemeenten opgeroepen om er samen bij de rijksoverheid op aan te dringen dat olie- en gaswinning geen rol mag hebben in de overgang naar duurzame energie.

“We werken in Nederland aan de overgang naar duurzame vormen van energie, en bouwen het winnen en gebruiken van aardgas juist af. Dat strookt niet met winning van olie en gas,” aldus wethouder duurzaamheid Tymon de Weger.

Het college heeft hiervoor een motie ingediend op het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) afgelopen vrijdag 29 november. Hier bespraken alle Nederlandse gemeenten het klimaatakkoord en hebben ze hun steun hiervoor uitgesproken.

Wel werden er een aantal moties aangenomen, waaronder deze van de gemeente Woerden. Woerden zet hiermee opnieuw een stap tegen eventuele winning uit het Papekopveld.