De fractie van Woerden voor Democratie heeft een verzoek gedaan bij de gemeente Woerden op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarbij heeft de partij alle interne collegestukken opgevraagd die betrekking hebben op het aftreden van wethouder Arthur Bolderdijk.

De WvD-fractie is met name geïnteresseerd naar de communicatie binnen het college over de ontslagbrief die wethouder Bolderdijk op 2 januari jl. naar de raad stuurde. Het lijkt er op dat Bolderdijk veel meer kritiek op de andere collegeleden had dan in de uiteindelijke brief naar voren kwam.

De WvD vindt het opmerkelijk dat de wethouder een motie van wantrouwen ruimschoots overleefde, maar na een gesprek binnen het college, toch moest vertrekken.