Logo Inclusie Woerden Woerden loopt voor als het gaat om het invoeren van inclusie. Dat zegt Anoek Bolsenbroek van Inclusion Lab in Baarn. Inclusion Lab is een netwerk van ondernemers…

die zich bezighouden met een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, talenten en beperkingen oftewel inclusie. Bolsenbroek begeleidt in opdracht van de gemeente Woerden de invoer van een inclusieve samenleving. Volgens Bolsenbroek zijn er nog maar heel weinig gemeentes aan de slag gegaan met lokale inclusie.

Eind april is het concept plan voor Woerden klaar. In dat plan komt bijvoorbeeld woningbouw aan de orde en de wijze waarop buurten zo moeten worden ingericht dat iedereen daar kan wonen en kan blijven wonen.