Woerden werkt aan een Ecologisch Actieplan. Met dit actieplan wil het gemeentebestuur volgend jaar de gewenste maatregelen voor alle doelsoorten, waaronder de otter, inzichtelijk maken.

Het actieplan wordt opgesteld in samenwerking met milieuadviesbureau ATKB. Dit antwoordt het college op vragen van LijstvanderDoes over een veilig leefgebied voor otters in de gemeente.

Ook het gemeentebestuur is van mening dat er maatregelen nodig zijn om in de veiligheid van otters te voorzien.

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het Ecologisch Actieplan wil men uiterlijk in het tweede kwartaal volgend jaar met voorstellen komen om het leefgebied van alle doelsoorten te verbeteren.

Volgens het college kunnen voor een deel de maatregelen direct worden doorgevoerd. Maar er zullen ook maatregelen nodig zijn die een forse investering met zich meebrengen die niet binnen de huidige begroting zijn opgenomen.