Logo UrnTijdens de algemene beschouwingen is door het gemeentebestuur van Woerden een motie aangenomen voor de realisatie van een crematorium. De motie was ingediend door STERK Woerden…

Progressief Woerden en D66. De partijen vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de vestiging van een crematorium. Veel Woerdenaren willen kiezen voor cremeren, maar binnen de gemeente zijn hiertoe momenteel geen mogelijkheden.

Het college gaat ondernemers die een businessplan willen indienen voorzien van de juiste informatie om de plannen te kunnen verwezenlijken. Bij de uitwerking van deze plannen gaat de gemeente als klankbord fungeren en de plannen verder uitwerken.