Logo InbrekerMet een Persoonsgerichte aanpak (PGA) wil een aantal organisaties onder leiding van de gemeente Woerden voorkomen dat risicojongeren, opnieuw in het criminele circuit terecht komen.

Hierbij wordt samengewerkt door zorgorganisaties, justitiepartners, Jeugd-Punt, Ferm Werk en woningcorporatie GroenWest.

Deze werkwijze is ontwikkeld in het Veiligheidshuis Regio Utrecht, bij de aanpak van onder meer daders van huiselijk geweld, kopstukken uit jeugdgroepen en veelplegers. Het Veiligheidshuis Utrecht werkt momenteel met een TOP X lijst. Vlak onder die top zit een aantal jongeren die ook in de ‘gevarenzone’ zitten.

Een goede Persoonsgerichte aanpak op gemeentelijk niveau ondersteunt de TOP X aanpak op regionaal gebied. Gemeente Woerden verwacht met deze werkwijze een daling in de cijfers van onder meer woninginbraken en fietsdiefstallen plus positieve effecten in de leefbaarheid in wijken en de betrokkenheid van jonge Woerdenaren.