Logo NS Intercity De burgemeester en wethouders van Woerden willen dat er meer treinen tussen Woerden en Utrecht gaan rijden. Die wens staat in de plannen voor het gebied rond het NS-station…

dat De Poort van Woerden wordt genoemd. Als mensen vaker de trein pakken, scheelt dat in het aantal auto’s dat Woerden in en uit gaat.

Woerden gaat uit van zes treinen per uur naar Utrecht. Die aanpassing moet er volgens wethouder Arjan Noorthoek komen voordat over enige tijd de A12 en A27 op de schop gaan. Woerden oefent daarom druk op NS en ProRail uit om het aantal treinen dat per uur rijdt te vergroten.

Om meer mensen de trein te laten pakken zouden er in het stationsgebied winkeltjes moeten komen. Volgens Noorthoek gaat het om winkels die er vooral voor de reizigers zijn.