Het college van burgemeester en wethouders van Woerden wil het huidige samenwerkingsmodel met de gemeente Oudewater, dat is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst, voortzetten.

Aan de gemeenteraad is daarom voorgesteld om een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op te stellen, die de huidige overeenkomst gaat vervangen. In de evaluatierapportage van adviesbureau Seinstra Van der Laar zijn aanbevelingen gedaan, die in de nieuwe overeenkomst kunnen worden gebruikt.

Het college krijgt de opdracht om de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Oudewater uiterlijk in het 1e kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Foto: RPL Woerden