Logo GasSamen met de inwoners en ondernemers van Woerden wil het college versneld inzetten op een toekomst zonder olie en gas. Het streven is dat Woerden in 2030 klimaatneutraal is.

Alles moet er daarom op gericht zijn om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en dat van alternatieve energiebronnen te stimuleren. Het plan is nu om hiervoor samen te werken aan een duurzaam energieaanbod. Ook nationale en regionale partners worden hier nauw bij betrokken. De bedoeling is dit aanbod vervolgens in te brengen in de landelijke olie- en gasdiscussie.

In maart 2015 is er een raadsbrede motie aangenomen om er als gemeente alles aan te doen om olie- en gaswinning onder Woerden te voorkomen. Tot nu toe zijn daarbij vooral de risico’s benadrukt van olie- en gaswinning onder een woonwijk van 10.000 inwoners. Uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat dit de Minister van Economische Zaken er niet van weerhoudt om olie- en gaswinning toe te staan. Het college wil daarom nu werken aan een goed onderbouwd en gedragen duurzaam energieplan.