Het gemeentebestuur in Woerden is het niet eens met LijstvanderDoes die wil dat er in Woerden woningen voor bewoners moet worden gebouwd en niet voor beleggers en kapitaalkrachtigen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de lokale Woerdense partij. Het college wil dat er wordt gebouwd voor iedereen in alle prijsklassen, dus ongeacht hoe kapitaalkrachtig men is.

Gewezen wordt op de woonvisie ‘Woerden Woont 2019-2024’. Daarin is afgesproken dat het nieuwbouwprogramma wordt afgestemd op de daadwerkelijke tekorten in de woningvoorraad. Dat houdt in dat 50 procent in het betaalbare segment wordt gebouwd. De andere 50 procent is dus bedoeld voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Primair gaat het om het bouwen van woningen waar nu een tekort of een toenemende behoefte aan is. Volgens het gemeentebestuur sluit daarmee de totale woningvoorraad in de toekomst ook nog voldoende aan op de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling.