Woerden zakt weg als er geen maatregelen worden genomen. Dat komt door de ligging in het veenweidegebied. De bodem klinkt steeds verder in waardoor straten en wegen verzakken.

Om op de hoogte te blijven van de maatregelen die tegen het zakken te nemen zijn is Woerden lid van het Platform Slappe Bodem.
Wethouder Arthur Bolderdijk praat met andere gemeentes die lid zijn van het platform over nieuwe methoden die het zakken kunnen vertragen of tegengaan. Zo is één van de gebruikte technieken het in de bodem brengen van water via een drainagesysteem, want juist door een lager wordend grondwaterpeil gaat het zakken nog sneller.

De klimaatverandering is van invloed op het zakken. Bolderdijk hoopt dat er vanuit het klimaatakkoord oplossingen komen voor de problemen. Voorlopig blijft het echter uitproberen wat de beste aanpak is.

Zo worden in Kanis de wegen op palen gezet om tenminste 75 jaar van het zakken af te zijn. Op andere plaatsen wordt geëxperimenteerd met lichte materialen in plaats van een zwaar zandpakket waardoor de bodem nog meer wordt ingedrukt.