Logo Schoolbord Onderwijswethouder Hans Haring overlegt vandaag met schoolbesturen en een aantal politieke bestuurders over huisvesting en integrale kindcentra en op de lange…

termijn. Een kindcentrum is een vestiging waar verschillende voorzieningen zoals een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang worden samengevoegd.

De kinderopvang en de basisschool gaan hierdoor hand in hand en vormen daardoor een veilige haven voor het kind. Als een school naar een kindcentrum toe wil, kan de gemeente kijken hoe zij dit kunnen ondersteunen en faciliteren, zegt Hans Haring.