Logo Rijnstraat1Het college van burgemeester en wethouders heeft drie documenten met beleidsvisies voor de binnenstad van Woerden gebundeld voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur streeft met de bundeling van visies naar een goed functionerende bruisende binnenstad, een goede horecastructuur en een sterk supermarktenaanbod. Het gaat daarbij om de binnenstadvisie ‘Woerden Vestingstad’, het rapport ‘Stand van zaken en ontwikkelingskansen, Streefbeeld Horeca in Woerden’ en de ‘Supermarktstructuurvisie’ waarvan de uitgangspunten al in 2106 zijn vastgesteld.

Vertegenwoordigers van Woerden Marketing, vijf grote culturele instellingen en de gemeente hebben de afgelopen maanden met elkaar gewerkt aan een nieuwe visie voor de binnenstad. Ook is daarbij rekening gehouden met onder meer de verkeersvisie en de cultuurvisie.