Logo VNGWoerdens raadslid Hendrie van Assem van Inwonersbelangen is voorgedragen om in één van de elf commissies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zitting te nemen.

Het gaat om de Commissie Raadsleden en Griffiers. Deze commissie die bestaat uit tien griffiers en negen raadsleden, heeft als doel om de rol en positie van de gemeenteraad te vertegenwoordigen binnen de VNG. De elf VNG-commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. Van de in totaal 200 plekken in de commissies worden er 23 ingenomen door raadsleden.

Vier jaar terug was dat nog maar elf, maar toen bestond de Commissie Raadsleden en Griffiers nog niet. In totaal hadden 94 raadsleden gesolliciteerd voor een plek in één van de elf commissies.