In het gemeentehuis van Woerden is woensdag het Taalakkoord ondertekend door deelnemende organisaties zoals onder meer de gemeente, de bibliotheek en FermWerk.

Met dit feestelijk tekenmoment is vastgelegd dat deze organisaties zich inzetten voor een duurzame samenwerking om mensen die worstelen met lage basisvaardigheden te herkennen, bereiken en ondersteunen.

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen. Een groot deel van deze groep heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden en ervaren hier dagelijks de gevolgen van.

De Woerdense organisaties gaan nu samen onderzoeken wat werkt voor de doelgroep met lage basisvaardigheden en wat organisaties zélf kunnen doen om hier rekening mee te houden.

Foto’s Quitama Everaardt