Logo Over uw buurtInwoners van Woerden kunnen voortaan online informatie ontvangen over besluiten die van invloed zijn op hun buurt, wanneer men zich aanmeldt voor de e-mailservice of de app ‘Over…

uw buurt’ downloadt. Zo blijven Woerdenaren continu op de hoogte van berichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

De deelnemer kiest zelf over welke onderwerpen hij berichten wilt ontvangen. Binnen één oogopslag zijn vergunningen, plannen en regelgeving te zien. Volgens het gemeentebestuur blijft men met de app ‘Over uw buurt’ snel en eenvoudig op de hoogte.

Aanmelden kan via de website overuwbuurt.overheid.nl, of door het downloaden van de app ‘Over uw buurt’. Aanmelden is in beide gevallen gratis.