De kikkerpoel bij het natuur-, milieu educatief en historisch centrum de Kievit in Harmelen wordt gerenoveerd. Dit in het kader van de Landelijke Natuurwerkdagen. De poel dreigt dicht te groeien met riet, lisdodden en andere planten. Vrijwilligers worden gevraagd te komen helpen en hun steentje bij te dragen. De werkzaamheden vinden plaats op 5 en 6 november. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de website natuurdag.nl.