Logo Stadshart WoerdenDe Woerdense ondernemers en eigenaren hebben positief gestemd over de inwerkingtreding van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de binnenstad. De huidige periode van …

de BIZ loopt eind 2016 af.
Een Bedrijfsinvesteringszone is een afgebakend gebied waar binnen ondernemers gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Ondernemersvereniging Stadshart Woerden heeft verzocht om een nieuwe BIZ-periode van vijf jaar.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld voor een nieuwe BIZ-periode.
Niet alleen de gemeenteraad dient in te stemmen, ook de individuele ondernemers.

Een BIZ komt tot stand bij voldoende draagvlak. Voor BIZ Stadshart pakt de draagvlakmeting dus positief uit.