Logo COAHet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besluit pas eind deze maand of erin Woerden asielzoekers worden gehuisvest. De geplande raadsvergadering op 29 september…

over dit onderwerp zal derhalve niet doorgaan. Door het afnemen van de stroom vluchtelingen is opvang in het

daarvoor bestemde gebouw aan de Bleek misschien niet meer nodig en heeft het volgens de gemeente geen zin om hierop vooruit te lopen als er wellicht geen officieel verzoek komt. Als er toch een vraag van het COA komt dan beslist de raad er in november over.