Logo RegenbuiBijna 60% van de inwoners van de gemeente Woerden moet na een hevige hoosbui rekening houden met water tegen de gevel van hun woning. Bij bijna 8% van de woningen houden…

de bewoners het ook binnen niet droog. Dat blijkt uit de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel. Slechts  één vijfde van de woningen in de gemeente loopt geen risico. Het onderzoek is uitgevoerd door de adviesbureaus Nelen & Schuurmans en Royal HaskoningDHV en verzekeringsmaatschappij Achmea. De scan geeft nauwkeurig inzicht in de overlast als gevolg van hoosbuien.

Volgend jaar moeten gemeentes in kaart brengen of huizen gevaar lopen bij overvloedige regenval. De onderzoeksresultaten zijn tegen betaling voor gemeentes beschikbaar. Of Woerden van het onderzoek gebruik gaat maken is nog niet bekend.