De gemeente Stichtse Vecht wil dak- en thuislozen een eigen woning en goede begeleiding bieden via het regionale project ‘Living Lab Eerst een Thuis’.

De aanpak moet een basis vormen om van daaruit een leven weer op te bouwen. Op dit moment is de weg naar herstel vaak lang en zwaar wat leidt tot persoonlijk leed, hoge zorgkosten en andere maatschappelijke problemen.

De gemeente Stichtse Vecht gaat op zoek naar plekken om woningen te bouwen die geschikt zijn voor dak- en thuisloze mensen die van daaruit binnen twee jaar weer op eigen benen kunnen staan.