De ontwikkeling van woningen in het Hof van Harmelen loopt vertraging op omdat één van de twee ontwikkelaars failliet is verklaard. Het gaat om Tetteroo Bouw en Ontwikkeling. Er wordt een curator aangesteld die bekijkt of een doorstart van het bedrijf mogelijk is.

Het Hof van Harmelen is een project van 95 woningen die gebouwd worden tussen de Tuinderij en de Ambachtsheerelaan. Volgende maand zou het bestemmingsplan worden vastgesteld, maar de gemeente wil daar mee wachten tot er duidelijkheid is over de situatie van de failliete ontwikkelaar. Meerdere partijen drongen in de raadsvergadering van afgelopen week aan op een snelle oplossing.